Most Sixes (Innings)

PlayerRUNSBFSR6s4s
1. Tarannumbanu Pathan9160151.67312
2. Shikha Pandey5949120.4126
3. Bharati Fulmali3524145.8324
4. Kashvee Gautam4542107.1423
5. Monica Pandey3027111.1114
6. Shilpa Sahu3732115.6315
7. Kashvee Gautam1715113.331-
8. Bharati Fulmali6435182.86111
9. Aradhana Bisht4635131.4315
10. Priyanka Malik7161116.3919
PlayerRUNSBFSR6s4s
11. Latika Madhav Inamdar3630120.0015
12. Aradhana Bisht3619189.4714
13. Shilpa Sahu1815120.0012
14. Purvaja Varlekar3938102.6314
15. Tarannumbanu Pathan131968.421-
16. Shikha Pandey5040125.0016
17. Latika Madhav Inamdar212875.0012