Most Fours (Innings)

PlayerRUNSBFSR6s4s
1. Shashi Mathur8151158.82114
2. Shashi Mathur10851211.76514
3. Anita Lodhi5244118.18-9
4. Luiza Tamang5121242.8629
5. Amontika Munda8961145.9049
6. Jyoti Devi3823165.22-8
7. Khushi Sharma7254133.3338
8. Shashi Mathur4632143.7518
9. Uma Chetry5441131.71-8
10. Khushi Sharma5844131.82-8
PlayerRUNSBFSR6s4s
11. Anita Lodhi5743132.56-8
12. Monika Das3823165.22-7
13. Jyoti Devi4032125.00-7
14. Anita Lodhi5639143.59-7
15. Hira Moni Saikia495098.00-7
16. Florina Taye526086.67-7
17. Uma Chetry7445164.4427
18. Gayatri Gurung6159103.39-7
19. Shrabani Swapan Paul4034117.65-7
20. Khushi Sharma4737127.03-7
PlayerRUNSBFSR6s4s
21. Shashi Mathur5044113.6417
22. Khushi Sharma4842114.29-7
23. Amontika Munda4128146.4326
24. Anita Lodhi3829131.03-6
25. Khushi Sharma3120155.00-6
26. Anita Lodhi3121147.62-6
27. Luiza Tamang383997.44-6
28. Florina Taye293778.38-6
29. Archana Dutta525692.8616
30. Varsha Rajak414689.13-6
PlayerRUNSBFSR6s4s
31. Shrabani Swapan Paul515691.07-6
32. Kalpana Chautal445088.00-5
33. Amontika Munda5035142.8645
34. Kalpana Chautal3736102.78-5
35. Amontika Munda4125164.0015
36. Hemlata Payeng596098.33-5
37. Ruhina Pegu3723160.8715
38. Varsha Rajak363797.30-5
39. Baibhabee Das376457.81-5
40. Shivani Bishnoi515298.08-5
PlayerRUNSBFSR6s4s
41. Amontika Munda3125124.0015
42. Shrabani Swapan Paul232495.83-5
43. Sneha Singha2316143.75-5
44. Monika Das3625144.00-5
45. Monika Das4033121.21-5
46. Priyanka Borah3838100.00-5
47. Varsha Rajak414983.67-5
48. Priyanka Borah1715113.33-4
49. Sapna Choudhary3321157.14-4
50. Monika Das2823121.74-4
PlayerRUNSBFSR6s4s
51. Sapna Choudhary3730123.33-4
52. Khushi Sharma2323100.00-4
53. Anita Lodhi4132128.1314
54. Uma Chetry2424100.00-4
55. Gayatri Gurung2714192.86-4
56. Ruhina Pegu2422109.09-4
57. Ruhina Pegu5252100.0014
58. Jyoti Devi262796.3014
59. Anita Lodhi394195.12-4
60. Pahari Saikia2323100.00-4
PlayerRUNSBFSR6s4s
61. Priyanka Borah1912158.33-4
62. Khushi Sharma243666.67-4
63. Rajkumari Lingthoingambi3735105.71-4
64. Hira Moni Saikia404588.89-4
65. Kalpana Chautal2321109.52-4
66. Neha Chanda2421114.29-4
67. Anamika Bori157214.29-3
68. Anita Lodhi2220110.00-3
69. Anamika Bori394097.50-3
70. Luiza Tamang2412200.0013
PlayerRUNSBFSR6s4s
71. Santi Rai2216137.50-3
72. Anita Lodhi1414100.00-3
73. Kalpana Chautal263183.87-3
74. Monika Das2219115.79-3
75. Florina Taye262796.30-3
76. Mousumi Narah2221104.76-3
77. Maina Narah3836105.5613
78. Maina Narah1814128.57-3
79. Shrabani Swapan Paul313783.78-3
80. Aaradhya Choudhary213658.33-3