Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Karnataka1210200201.5032096/215.11969/239.0
Tamil Nadu129300181.9621562/201.21369/236.1
Mumbai119200181.3221795/197.41654/213.1
Haryana129300181.2381817/213.21679/230.4
Baroda107300140.4141626/191.21594/197.1
Maharashtra117400140.1231611/208.11593/209.1
Delhi116401130.9881432/181.21353/195.5
Rajasthan116500120.8021454/188.41396/202.1
Jharkhand11550111-0.3201310/185.21426/193.0
Punjab115600100.9011533/184.01527/205.3
Gujarat7420191.974740/94.0696/118.0
Jammu & Kashmir7420190.449818/107.2814/113.3
Bengal7430081.289951/121.0899/136.5
Madhya Pradesh7430080.7801166/136.31000/128.5
Chandigarh7430080.7271051/126.0967/127.0
Chhattisgarh7430080.6861031/123.0962/125.0
Vidarbha6420080.491605/93.2677/113.0
Kerala6420080.279922/120.0770/104.0
Services6420080.234992/117.3985/120.0
Puducherry7430080.050952/137.4928/135.1
Hyderabad (India)743008-0.2161025/137.11029/133.5
Railways743008-0.8721065/134.21188/135.0
Odisha7330170.576828/117.1754/116.1
Andhra6330060.797841/103.4851/116.2
Saurashtra7340060.559989/126.1984/135.1
Himachal Pradesh7340060.435924/125.5875/126.4
Uttar Pradesh633006-0.290583/84.5653/91.1
Meghalaya734006-1.5201000/138.11226/140.0
Uttarakhand624004-0.448821/115.5854/113.2
Goa624004-0.917892/119.4918/109.4
Assam716002-0.490802/126.0890/129.5
Tripura615002-1.983573/97.1591/75.0
Nagaland716002-2.437745/133.3902/112.3
Sikkim706011-3.002539/120.0552/73.4
TBA00000000/00/0
Arunachal Pradesh707000-2.685749/114.0779/84.1
Bihar606000-2.972724/120.0854/94.5
Manipur606000-3.929465/120.0718/92.0
Mizoram707000-4.283750/140.0903/93.4